28|06|1917 - 08|03|1974
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Wim Sonneveld

Zoo juist verscheenen

1 november 1941
Zoo juist verscheenen
Gezelschap: Wim Sonneveld’s Kleinkunst-Theater
Met: Gerard Hartkamp, Ans Koppen, Dora Paulsen, Wim Sonneveld en Conny Stuart

Sonneveld promoot zijn eigen kleinkunstgezelschap met een flyer waarin geciteerd wordt uit verschillende kranten. Naast quotes uit De Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Groene Amsterdammer, Het Dordrechts Nieuwschblad en Het Groninger Dagblad prijken zelfs zinnen uit Paris Soir: ‘l'entree de ce sympathique chansonnier a été vraiment particulièrement brillant’.

Verder meldt een krantenadvertentie dat ‘bekende beroepsartiesten’ van Wim Sonneveld’s Kleinkunst-Theater een ‘non-stop programma’ brengen van ‘werkelijk beschaafde vrolijke kunst, sketches, liedjes, conferences, samenzangen, modern tooneel en muziek’. Twee opmerkelijke toevoegingen zijn: ‘Honorarium naar financieele draagkracht’ en ‘Prima referenties uit katholieke kringen’.
 
Wim Sonneveld. Foto Jutka Rona.
Wim Sonneveld. Foto Jutka Rona.
 
Alleen in Wim Sonneveld
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020