17|06|1919 - 03|05|2009
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Ton Lutz

Stans Lutz

De kracht van Ton Lutz als opvoeder
Stans Lutz is van mening dat het gedachtegoed van haar vader veel breder toepasbaar is dan alleen in het theater: ‘Datgene wat hij mij meegegeven heeft is meer een soort wezenlijk uitgangspunt voor het leven. Ik neem aan dat dat bij heel veel acteurs ook een rol speelt. Wat hij als mens meegeeft, als opvoeder, dát is heel belangrijk: omdat hij het zo helder kan zeggen.’

Geciteerd uit: Ton Lutz. De toneelvader des vaderlands van Xandra Knebel (Theater Instituut Nederland 2007).
 
Ton Lutz, januari 2002. Foto Joost van den Broek.
Ton Lutz, januari 2002. Foto Joost van den Broek.
 
Alleen in Ton Lutz
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020