19|4|1850 - 18|4|1939
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Theo Mann Bouwmeester

De Romantiek als beste leerschool

De grote actrice legt uit waarom de Romantiek zo'n uitstekende basis voor toneelspelers is.

Foto: Alexandre & Cie. Collectie Theater Instituut Nederland.
Foto: Alexandre & Cie. Collectie Theater Instituut Nederland.
"Ah, die Romantiek... zij was de allerbeste leerschool, ook voor hen, die geen of gering talent bezaten. Zij was de grondslag voor het tooneelspel, van de oude Grieken tot den dag van heden. Zij eischte en leerde algeheele overgave, zonder reserve, zonder onnoodige ingetogenheid, het grootsche en breede gebaar, volkomen controle over de stem, over het uitzetten, inkrimpen en het vermijden van geforceerdheid, in een woord "de stem ten volle benutten". De leerschool der Romantiek maakte veelzijdig. Men leerde alle effecten berekenen tot in de kleinste details. Het was de volmaaktste school."

Bron: Mijn leven van Theo Mann-Bouwmeester (Amsterdam 1930)

 
Portret 1905. Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
Portret 1905. Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Theo Mann Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990