19|4|1850 - 18|4|1939
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Theo Mann Bouwmeester

Films

Uit de film "Schande".
Filmstill van Theo Mann-Bouwmeester en Yard van Staalduynen bij de opnames van "Schande". Collectie Theater Instituut Nederland.
Slechts vijfmaal waagde Theo Mann-Bouwmeester zich aan het medium film, waarschijnlijk op aandringen van haar zoon Theo Frenkel Sr., die vier van de vijf films waarin ze speelde, regisseerde. Maar het was niet voor niets dat haar activiteiten op dit vlak zich tot dit vijftal beperkten, filmen had haar hart niet:

"Ik heb ook gefilmd ... niemendal hoor! 't Gaf mij geen emotie. Je repeteert een paar keer een brokstuk van 'n scène, je krijgt geen rol, die je in je opneemt, je mompelt maar wat om je 'n houding te geven en tegen dat je denkt "nu komt het", is 't al afgeloopen. Dat laat je leeg, doet je niets. Als zoo'n filmster moet huilen, neemt ie 'n spuitje glycerine of water en druppelt zich dat in de oogen om quasi tranen in de oogen te krijgen. Neen, een waarachtig tooneelartiest bevredigt het niet."

Bron: Mevrouw Theo Mann-Bouwmeester van Folkert Kramer (Amsterdam 1926)

 
Programma van het Rembrandt Theater van de film
Programma van het Rembrandt Theater van de film "Schande" van Theo Frenkel met Theo Mann Bouwmeester uit 1923. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Theo Mann Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990