19|4|1850 - 18|4|1939
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Theo Mann Bouwmeester

Biografie

Theo Mann-Bouwmeester, 1895. Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
Theo Mann-Bouwmeester, 1895. Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
Theo Mann-Bouwmeester maakt deel uit van één van de belangrijkste en meest vertakte toneeldynastieën van Nederland. Samen met haar broer Louis is zij wellicht het belangrijkste lid van dit geslacht.

Enkele sprekende voorbeelden van aan het toneel verbonden familieleden zijn: Frits Rosenveldt, die haar grootvader was, Louis Bouwmeester: haar broer, Louis Bouwmeester Jr.: haar neef, Wiesje Bouwmeester: haar nichtje, Louis Moor: haar halfbroer, Henri de Vries: haar neef, Frits Bouwmeester Jr.: haar neef, Theo Frenkel Sr.: haar zoon, Theo Frenkel Jr.: haar kleinzoon en Lily Bouwmeester: haar achternicht. Er zijn veel meer namen te noemen, maar niet iedereen heeft de tand des tijds overleefd. Theo Mann-Bouwmeester wél.

Van volkskind ontwikkelde zij zich tot de grand dame van het Nederlandse toneel. Als kind werd ze meegetrokken in het zwervend bestaan van haar ouders die rondreizende toneelspelers waren. Ze trouwde toen ze zeventien was en op haar 23ste was ze weduwe, moeder van vier zoons en fulltime toneelspeelster. Het jongste en het oudste zoontje overleden toen ze nog klein waren. Een tweede huwelijk in 1891 met een 25-jarige gewezen huzarenluitenant had een voorspoedige start, maar liep een paar jaar later uit op een echtscheiding. Haar derde huwelijk, gesloten in 1899, was bijzonder gelukkig maar kende een treurig en snel einde door het ziekbed en sterven van haar man in 1904. In 1900 was haar zoon Louis op 31-jarige leeftijd overleden.

Theo Mann-Bouwmeester met kleinzoons Theo Frenkel jr. en Phil Frenkel in 1908. Foto: H.C. de Graaff. Collectie Theater Instituut Nederland.
Theo Mann-Bouwmeester met kleinzoons Theo Frenkel jr. en Phil Frenkel in 1908. Foto: H.C. de Graaff. Collectie Theater Instituut Nederland.
Ondanks alle tegenslag in haar privé-leven heeft Theo Mann-Bouwmeester nooit opgegeven. Het toneel was alles voor haar en ze is haar leven lang blij geweest met haar beslissing om tijdens haar eerste huwelijk en de komst van vier kleine kinderen te blijven werken, hetgeen in die tijd hoogst uitzonderlijk was. Zoals haar spel zich in de loop der jaren verbeterde en verfijnde, zo paste zij ook regelmatig haar naam aan. Als zesjarig kind stond zij voor het eerst op de planken, haar allerlaatste rol speelde ze in 1926 op 76-jarige leeftijd. Hieronder kunt u meer lezen over het persoonlijk leven en de carrière van de vrouw naar wie Nederlands oudste toneelprijs is vernoemd: Theo Mann-Bouwmeester.

 • De ouders
  Omdat haar ouders als rondreizende toneelspelers altijd op pad waren, werd de kleine Doortje Bouwmeester de eerste jaren van haar jeugd bij haar grootouders van moeders kant ondergebracht.  
 • Doortje Bouwmeester
  Doortje Bouwmeester ging achtereenvolgens in Rotterdam, Deventer, Middelburg, Groningen, Leeuwarden, Amsterdam en Antwerpen naar school. Toen ze vijftien was, stierf haar moeder.  
 • Dora of Theodora Bouwmeester
  Het had weinig gescheeld of Dora Bouwmeester was op haar zestiende naar Frankrijk afgereisd om daar een toneelcarrière op te bouwen.  
 • Dora Frenkel
  Gedurende de zes jaar van haar eerste huwelijk ondervond Dora Frenkel de nodige tegenslag en verdriet. Haar remedie: "Werken, altijd maar werken is het eenige, wat ons over alles heen helpt."  
 • Theo Frenkel
  Na zes Rotterdamse jaren, de geboorte van vier zonen en het overlijden van haar man Maurits Frenkel gaat in 1873 Theo Frenkel's professionele toneelcarrière in Amsterdam pas echt van start.  
 • Theo Mann Bouwmeester
  Het huwelijk met Godfried Mann maakt Theo Mann-Bouwmeester zo gelukkig, dat ze zelfs haar eigen carrière voor hem in de wacht had willen zetten.  
 • Het laatste tijdperk
  Theo Mann-Bouwmeester vier haar 40- en 50-jarig toneeljubileum, maar neem pas afscheid van haar geliefde toneel en publiek in 1926, nadat een slepende pensioenaffaire met de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel is opgelost.  
 • Persoonlijk archief
  Hier vindt u enkele documenten en foto's uit het persoonlijk archief van Theo Mann-Bouwmeester.  
 
Foto: Alexandre & Cie. Collectie Theater Instituut Nederland.
Foto: Alexandre & Cie. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Theo Mann Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990