19|4|1850 - 18|4|1939
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Theo Mann Bouwmeester

Toneelgezelschap Cor Ruys

Na 35 jaar verbonden te zijn geweest aan de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, raakten Theo Mann-Bouwmeester en de raad van bestuur van het gezelschap verwikkeld in een zakelijk conflict over het al dan niet toekennen van een pensioen aan de grande dame van het Nederlands toneel. Het werd een slepende kwestie, inclusief gang naar de rechter. In de eerste maanden van 1921 was de strijd nog niet beslecht en speelde zij drie rollen bij het gezelschap van Cor Ruys.

Tijdens de tournee van het gezelschap o.l.v. Cor Ruys in 1921. v.l.n.r. de inspeciënt, Theo Frenkel jr., Theo Mann-Bouwmeester, Cor Ruys, Tilly Lus, Coen Hissink, Albertina Heyblom, Piet Perin, echtgenote van Pierre Perin. Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
Tijdens de tournee van het gezelschap o.l.v. Cor Ruys in 1921. v.l.n.r. de inspeciënt, Theo Frenkel jr., Theo Mann-Bouwmeester, Cor Ruys, Tilly Lus, Coen Hissink, Albertina Heyblom, Piet Perin, echtgenote van Pierre Perin. Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
7 januari 1921
De fakkelloop
van P. Hervieu
Rol: Sabine Revel
De 70-jarige actrice speelde in dit stuk de rol van een 45-jarige vrouw. Auteur Hervieu zag een voorstelling en was opgetogen over de innigheid van het gevoel die Theo Mann-Bouwmeester in die rol wist te leggen, naast een volmaakte techniek.

7 februari 1921
Eigen recht van A.H. van der Feen, bewerking: Theo Mann-Bouwmeester
Rol: Louise van Heerde
Eenacter gebaseerd op Haar grote dag van A.H. van der Feen.

Februari/maart 1921
De wedergeboorte van C.P. van Rossem
Rol: op geld beluste namaak-theosofe
Comedie

 
Foto: Godfried de Groot. Collectie Theater Instituut Nederland.
Foto: Godfried de Groot. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Theo Mann Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990