19|4|1850 - 18|4|1939
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Theo Mann Bouwmeester

Feestrede ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stadsschouwburg

Opname 1938, Amsterdam
Feestrede ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de stadsschouwburg

Opname in de ASKO studio te Amsterdam, 1938. Ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van de Stadsschouwburg in Amsterdam, was de 88-jarige actrice gevraagd een toespraakje te houden. Daar zij hier fysiek niet toe in staat was, heeft men gekozen voor het maken van deze geluidsopname, die dan bij de feestelijkheden afgedraaid zou worden. Op deze opname is goed te horen dat de actrice niet goed meer bij stem was, maar dat ze het vak van een goede voordracht geven niet was verleerd. De opname die hier te horen is, is de plaat die daadwerkelijk is afgedraaid in de schouwburg. Deze plaat is dan ook een montage van de basisopnamen, die verloren zijn geraakt. Helaas zijn op enkele plaatsen in deze monoloog de montage’s goed te horen…
 
Theo Mann-Bouwmeester. Foto: Godfried de Groot. Collectie Theater Instituut Nederland.
Theo Mann-Bouwmeester. Foto: Godfried de Groot. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Theo Mann Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990