04|08|1933 - 19|01|2012
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Rudi van Dantzig

Willem Arondéus-lezing

25 april 2005

Willem Arondéus-lezing

Als blijvend eerbetoon en herinnering aan kunstenaar en verzetsman Willem Arondéus besloten de Provinciale Staten van Noord-Holland op 17 december 2004 een jaarlijkse themalezing te organiseren met een aansluitend debat. Op die manier wordt aan burgers en politici een podium geboden om vrij, desnoods controversieel, van gedachten te wisselen over actuele en voor de Provincie relevante maatschappelijke thema's.

Rudi van Dantzig, die in 2003 het boek Het leven van Willem Arondéus 1894-1943. Een documentaire publiceerde, hield de eerste lezing op 25 april 2005. Het thema was:  'Kun je zijn wie je bent of is die vrijheid lastig geworden?'. In 2006 werd de lezing door monseigneur Philippe Bär gehouden met als thema 'Het begrip "Vrijheid'. In 2007 en 2008 volgenden respectievelijk jurist Gerard Spong en schrijfster Désanne van Brederode.

 
Dansers van Het Nationale Ballet in Ogenblikken. Foto Siegfried Regeling. Collectie Theater Instituut Nederland.
Dansers van Het Nationale Ballet in Ogenblikken. Foto Siegfried Regeling. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Rudi van Dantzig
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030