5|09|1842 - 28|04|1925
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Louis Bouwmeester

Niets, niets, niets.

Komediespelen als vak is niets, niets, niets.
Collectie Theater Instituut Nederland. 'En één ding - en dat is nu geen flauwe bescheidenheid, of deemoedige aanstellerij van me - dat heel komediespelen als vak is, volgens mij, niets, niets, niets. Waarachtig, niets! ... 't Is louter een kwestie van de gave ertoe hebben, je hebt die - of je hebt ze niet... Als je speelt moet je heelemaal in je rol zijn. Ze hebben daar een Fransche tooverformule voor. Dat's heel aardig voor een scheurkalender, en je kunt 't, als je wilt, uit je hoofd leeren, - Maar daarmee kàn je 't nog niet. Je moet met huid en haar een ander zijn. Dat is 't heele geheim...'

bron: Louis Bouwmeester. 50 jaren tooneel 1860-1910. Een overzicht door J.H. v.d. Hoeven (Amsterdam 1910).
 
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
 
Alleen in Louis Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950