5|09|1842 - 28|04|1925
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Louis Bouwmeester

Het Levende Lijk

1913
Het Levende Lijk van Tolstoj
Gezelschap: N.V. Tooneelvereniging
Rol: Fedja Protassof

Tegelijkertijd met de opvoering van Het Levende Lijk door de N.V. Tooneelvereniging van Herman Heijermans werd het stuk ook door de Nederlandsche Tooneelvereniging opgevoerd met Royaards in dezelfde rol als Bouwmeester. De critici waren het niet eens welke vertolking de beste was:

Mr. C.A. Vaillant, redacteur van 'Het Tooneel' waardeerde alleen de Fedja van Royaards en vond dat Bouwmeester het karakter "eenvoudig vermoord had".

De Utrechtse criticus C.A. Schilp vond Bouwmeesters Fedja "meeslepend" en waardeerde het dat Bouwmeester de nadruk legde op "de zelfkant van de figuur", terwijl Royaards de nadruk meer legde op de aristocratische kant van Fedja.

bron: De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie van Simon Koster (Assen 1973).


Foto: Frits Geveke, Collectie Theater Instituut Nederland.

 
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
 
Alleen in Louis Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950