5|09|1842 - 28|04|1925
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Louis Bouwmeester

Oedipus

20 november 1896
Oedipus van Sophocles
Gezelschap: Het Nederlandsch Tooneel
Rol: koning Oedipus
Regie: dr. M.B. Mendes da Costa


Collectie Theater Instituut Nederland.

Ondanks de botsingen tussen Mendes da Costa en Bouwmeester tijdens de voorbereidingen van het stuk, en de voorlaatste repetitie deed het ergste vrezen, waren de generale repetitie én de première een enorm succces.

'Men vreesde het ergste - maar zodra Bouwmeester, gegrimeerd en in het kostuum van Oedipus, op de trappen van het paleis verscheen en de eerste zinnen van zijn tekst had gezegd, leek het of er een wonder met hem gebeurd was. Van weifeling was geen sprake meer. Daar stond een koning, daar speelde het genie. Zo overweldigend was de indruk van dit onverwacht magistrale spel, dat de anderen soms moeite hadden te spelen. Nooit hebben zijn collega's de grootheid van Bouwmeester zó gevoeld als bij de generale van Oedipus, en de première werd voor Louis een triomf zoals hij nog zelden had beleefd.'

Niet alleen de collega's van Bouwmeester waren onder de indruk, ook het publiek was verbijsterd:

'Er ging een benauwende drukking van hem uit, die het ademhalen schier belette en ieder geluid in de keel deed stokken. Enkele dames wier zenuwgestel niet bestand scheen tegen de ontzettende emotie, door hem teweeg gebracht, die zich door zijn overheersend spel te veel hadden laten meeslepen, moesten bewusteloos uit de zaal worden verwijderd. (...) Het applaus dat aan het slot als een ratelende donderslag losbarstte, was één diepgevoelde uiting van ontzag, van eerbied, ja van vergoding voor de grote man.'

In 1912 trad Louis Bouwmeester als koning Oedipus op in de film Oedipus.

bron: De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie van Simon Koster (Assen 1973).
 
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
 
Alleen in Louis Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950