5|09|1842 - 28|04|1925
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Louis Bouwmeester

De Koopman van Venetië - Berlijn

24 april 1911
De Koopman van Venetië van William Shakespeare
Gezelschap: Königliche Schauspielhaus
Rol: Shylock


Louis Bouwmeester als Shylock in De Koopman van Venetië.
Het plan om Shylock in Berlijn te spelen was al in 1902 ontstaan. Het Lyrisch Tooneel had er toen met De Koopman van Venetië op willen treden, er was ook keizerlijke toestemming gegeven voor een voorstelling in het Königliche Schauspielhaus, maar voor het zover was, was het gezelschap opgeheven. Herman Heijermans, die sinds 1907 in Berlijn woonde, had zich er voor ingespannen de voorstelling, met Louis Bouwmeester als Shylock, in het Berlijnse theater te brengen. En met succes, in 1911 vertolkte Bouwmeester, als Nederlands sprekende gast temidden van de Duitstalige toneelspelers van het ensemble van het Königliche Schauspielhaus, zijn Shylock.

J.B. Schuil, recensent van het Haarlems Dagblad, was er speciaal voor naar Berlijn afgereisd. Kort daarvoor had hij Bouwmeester nog als Shylock in Haarlem had zien optreden. Naar aanleiding van de voorstelling in Berlijn schreef hij:

"(...) te Haarlem een voorstelling, zó armoedig als wij zelden of nooit bijwoonden, hier een weelde en schittering van decors en kostuums, zoals men alleen in een wereldstad als Berlijn kan zien."

Aan Bouwmeesters felheid moest het verfijnde Duitse publiek wel even wennen:

"(...) Doch na de pauze kwam de grote ommekeer. Het was of hijzelf begreep dat hij teveel had gegeven. Hij hield zich merkbaar in en maakte juist daardoor van de gerechtsscène een toneel van grote, ontroerende kracht. Hij speelde, zoals wij hem nog nooit hebben zien spelen. Bouwmeester had het pleit gewonnen, hij had het Berlijnse publiek in zijn macht. Een daverend applaus weerklonk na dit indrukwekkende toneel. Met luide bravo's werd om Bouwmeester geroepen. Een 'Hoch! Hoch!' klonk van alle rangen en op het gelaat van Bouwmeester kwam plotseling een gelukkige glans. Hij had zijn grootste, maar ook zijn moeilijkste succes behaald."

bron: S. Koster, De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie (Assen, 1973).
 
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
 
Alleen in Louis Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950