5|09|1842 - 28|04|1925
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Louis Bouwmeester

Volgens Cor van der Lugt Melsert

Over de helblauwe ogen van Louis Bouwmeester.
Acteur en toneelleider Cor van der Lugt Melsert (1882-1969) speelde nooit samen met Louis Bouwmeester, maar heeft hem wel vaak zien spelen. In 1942 zei hij over hem:

'Hij was het tooneelgenie zooals Nederland in geen jaren bezeten heeft, noch bezitten zal. Hij gaf geen lessen, hij experimenteerde niet, schreef geen verhandelingen over de kunst van het tooneelspelen, hij vroeg niet naar groote monteeringen, want als hij "en scène" was, dan stond daar een m e n s c h, die met zijn helblauwe oogen, een enkel gebaar, een enkelen blik, het publiek electriseerde, dat vergat dat er nog coulissen en een tooneelstuk was. Dat Nederland hèm niet vergete!

Louis Bouwmeester. Herinneringen aan een groot Nederlander. samengebracht door Cor Dommelshuizen jr. (Hoorn 1942).
 
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
 
Alleen in Louis Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950