5|09|1842 - 28|04|1925
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Louis Bouwmeester

Volgens M.B. Mendes da Costa

Over wat Louis Bouwmeester niet kon.
Toneelkenner en hoogleraar klassieke talen M.B. Mendes da Costa (1851-1938) regisseerde Louis Bouwmeester in 1896 in Oedipus van Sophocles. Ondanks de nodige meningsverschillen had hij veel bewondering voor Bouwmeesters acteren. Maar hij kende ook de grenzen van Bouwmeesters kunnen:

'Bouwmeester kan veel, heel veel, bijkans alles wat hij wil, maar rollen als Hamlet liggen, en lagen ook toen, geheel buiten zijn bereik, én door zijn physiek, én door zijn stem, én door zijn temperament, én doordat hij er niet de man naar is de vele psychologische raadselen van deze figuur op te lossen en daaraan zijn opvatting te adapteren.'

Bouwmeester speelde Hamlet echter wel, in 1882, en Mendes da Costa omschrijft deze vertolking als volgt:

'Telkens kwam er een moment, waarin de grote, de ware artist zich losrukte uit het hem knellende keurslijf, en des te sterker bleek het volgende ogenblik zijn onmacht om te doen wat mogelijk was. Met een in hoofdzaak filosoferende held kan Bouwmeester zich niet vereenzelvigen.'

bron: De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie van Simon Koster (Assen 1973).
 
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
 
Alleen in Louis Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950