5|09|1842 - 28|04|1925
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Louis Bouwmeester

Volgens Cor Hermus

Over de koninklijke kunst van Louis Bouwmeester.
Terugblikkend beschreef acteur en toneelleider Cor Hermus (1889-1953) de toneelpersoonlijkheid van Louis Bouwmeester in 1942 als volgt:

'Een avond van Bouwmeester schonk den toeschouwer niet alleen een schoone verbijstering om zijn prachtig spelen, om de diepte van zijn sentiment, het weidsche van zijn fantasie, den menschelijken klank van zijn woordelijke stem en de kracht van zijn nobele en tegelijk drastische plastiek, het was meer: het betekende een innerlijke bevrijding en een diep-verrukt zijn om het leven zelf.'

bron: Louis Bouwmeester. Herinneringen aan een groot Nederlander. samengebracht door Cor Dommelshuizen jr. (Hoorn 1942).


In 1943 vulde hij dit nog aan met de onderstaande complimenten:

'Ik heb meermalen horen beweren, speciaal door jongeren die hem nooit gezien hebben, dat zijn spel vandaag-de-dag ongeveer de indruk zou maken van een verouderde film met legendarische reputatie. Bouwmeester ontsnapt volkomen aan deze disqualificatie, omdat zijn kunst g e n i a a l was. Tussen het spel der getalenteerden en het zijne lag een zeer grote ruimte. Zeker zou er disharmonie bestaan tussen hem en zijn omgeving, wanneer wij hem konden zien optreden in een willekeurig 'modern' ensemble. Zijn kunst was koninklijk. Hij zou te midden van ons detoneren; beter: wij zouden detoneren tegenover hem, omdat zijn spel g r o o t h e i d bezat, een grootheid waar het toneel en het toneelpubliek aan ontwend zijn geraakt. Hij was, mèt zijn zuster, de laatste der zeer groten. De toneelleider van morgen zal dienen terug te grijpen naar zijn verschijning. Zeker niet om te geraken tot een nabootsing van zijn speelstijl, maar omdat aan Bouwmeesters voorbeeld de levende waarden van het toneel zo zuiver en waarachtig te leren zijn.'

bron: De Bouwmeesters. Kroniek van een theaterfamilie van Simon Koster (Assen 1973).


 
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
 
Alleen in Louis Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950