5|09|1842 - 28|04|1925
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Louis Bouwmeester

Terug naar geboortedorp Middelharnis


Louis Bouwmeester voor zijn geboortehuis in Middelharnis tijdens zijn bezoek in 1907. Collectie Theater Instituut Nederland.
Bouwmeester zou, eerst met zijn ouders, later ook zelf, een zwervend bestaan leiden. In de winter van 1907 kwam hij nog eenmaal terug naar zijn geboortedorp, en heeft daar als Shylock opgetreden. Naar aanleiding van dit bezoek verscheen in het Algemeen Handelsblad het volgende artikel:

''t Was in 't jaar 1842. Herfstmaand had haar intrede gedaan. In vollen gang was "Menheersche" kermis' thans reeds lang ter ziele, toen nog in volle glorie. Op 't Vingervlug stont de tent van Chanteur en Compagnie, die uit de Rottestad was gekomen om de pret te verhoogen en te veredelen door 't "Spul". En tot dat gezelschap behoorde de 24-jarige aanstaande moeder van onzen Louis. De schalkse ooievaar was meegekomen over 't Haringvliet en op den vijfden September bracht hij de jeugdige moeder haar eersteling. Wie kon toen vermoeden, dat uit dien knaap Neerlandsch grootste acteur zou groeien?


Geboortehuis Louis Bouwmeester. Collectie Theater Instituut Nederland.
Nimmer bezocht Bouwmeester zijn geboorteplaats meer, 65 jaren zouden verloopen eer hij het weer zou zien. Ge kunt u voorstellen lezer, welk een evenement 't was voor het dorp, dat hij 23 Maart zijn talenten zou toonen in zijn eenig-grootsche créatie: Shylock. Onze Sempre wachtte hem op aan de boot. Als een vorst schreed de groote zoon van 't kleien dorp door de rijen der honderden, die hem geestdrift toejuichten. Zijn eerste gang was naar 't geboortehuis, waar de dochters der baker, oude vrouwtjes reeds, in zenuwachtige spanning "den heer" opwachtten. Daar zag hij in 't nauwe vertrek de bedstede met 't opschrift:

Neerlands grootste acteur
Louis Bouwmeester
Vond hier zijn eerste rustplaats


Daar las hij in 't kleine woonvertrek:

Hier werd hij geboren
Hiernaast is de spond
Van hem, dien we huldigen
Den wereld kond

Daar bood burgemeester Mys hem den eerewijn en werd hij gekiekt staande in de deur der visschersstulp. En vanavond zal na zijn optreden de jool voortduren, tot de vroegboot hem weer henenvoert naar de groote stad. Van ons kleine dorp zal hij de heerlijke herinnering meenemen, dat het zijn talent op de geestdriftigste wijze heeft gehuldigt.'

bron: Louis Bouwmeester. 50 jaren tooneel 1860-1910. Een overzicht door J.H. v.d. Hoeven (Amsterdam 1910).Interieur geboortehuis Louis Bouwmeester. Collectie Theater Instituut Nederland.


 
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
Louis Bouwmeester (1842-1925) als Robbeknol in De Spaansche Brabander
 
Alleen in Louis Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950