19 | 6 | 1942 - 17 - 8 -2007
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Jos Brink

Volgens Paul van Ewijk

Jos als leermeester, mentor én vriend

Paul van Ewijk:

“Jos is één van de belangrijkste pijlers in mijn bestaan. Ja, ik gebruik de tegenwoordige tijd, want zijn invloed op mijn leven zal voortduren. Ik leerde hem 25 jaar geleden hier in De Duif kennen. Ik was toen net 18 jaar, en hij net zo oud als ik nu. Jos noemde het al snel een vader-zoonrelatie, en vulde daarmee een leegte in zijn bestaan. Dat klopte natuurlijk niet helemaal, want ik was al keurig opgevoed. Maar belangrijker nog dan de typering van onze band, was dat we allebei direct wisten dat we deel wilden blijven uitmaken van elkaars leven. Jos heeft een enorme invloed gehad op wie en wat ik nu ben. Maar naast leermeester en mentor, was hij bovenal een vriend die in donkere tijden zijn schouder aanbood om tegenaan te huilen, met wie ik ook vreselijk kon lachen en urenlang kon bellen.”

Geciteerd uit: Privé, 24 augustus 2007

 
Jos Brink en Martine Bijl bij de uitreiking van de Televizierring in 1986
Jos Brink en Martine Bijl bij de uitreiking van de Televizierring in 1986
 
Alleen in Jos Brink
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040