8 | 5 | 1927 - 28 | 8 | 2009
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Henk van Ulsen

Over zijn manier van voordragen

Mensen vinden dat ik nadrukkelijk helder spreek, hoewel ik juist de neiging heb heel snel te spreken en woorden af te raffelen.
Ik probeer er dus voor te zorgen dat mijn uitspraak niet als articulatie overkomt. Op het moment dat mensen op je articulatie gaan letten, zit je al gevaarlijk dicht in de buurt van van overarticulatie en aanstellerij. (Geciteerd uit: Parool, 25 januari 1997).
 
Stervelingen
Stervelingen
 
Alleen in Henk van Ulsen
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030