Een leven lang theater Theaterencyclopedie Erik Vos

Prometheus

2 juli 1967

Prometheus
Auteur: Aischylos
Gezelschap: Nederlandse toneelmaifestatie - Holland Festival
Met o.a.: André van den Heuvel, Albert van Dalsum en Elisabeth Andersen


Repetitie van Prometheus, met v.l.n.r.: Elisabeth Andersen, André van den Heuvel, Albert van Dalsum en Erik Vos. Foto: Maria Austria/MAI. Collectie Erik Vos
 

 
De gecroonde leersse, 1961. Foto: Maria Austria/MAI. Collectie: Theater Instituut Nederland.
De gecroonde leersse, 1961. Foto: Maria Austria/MAI. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Erik Vos
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040