Een leven lang theater Theaterencyclopedie Erik Vos

Over het verwijt dat hij toneel voor het publiek zou maken

Dan kan je maar beter op het dak gaan zitten

“Ik doe niét wat het publiek wil. Ik doe wat ík wil. En wat ik wil is: het publiek meesleuren in de beweging, het ritme van een stuk. Dat is nooit hetzelfde. Het is ook bij geen enkel seizoen hetzelfde. Dieren, aanspoelsels, mensen, duisternis, alles heeft een eigen golfslag. Dat wil ik laten zien, laten voelen, laten horen. Maar ik luister wel goed of het óverkomt. Je speelt toch niet alleen voor jezelf? Dat doe je maar thuis. Maak je met kunst niets los, dan kan je maar beter op het dak gaan zitten.”

Geciteerd uit: De Telegraaf, Peter Liefhebber, 7 februari 1997

 
Cover boek
Cover boek "de hele wereld is toneel. tekst beweging improvisatie" (Erik Vos, 2005)
 
Alleen in Erik Vos
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040