Een leven lang theater Theaterencyclopedie Erik Vos

Over realistische kunst

Tegenstelling

“Geen enkele kunst kan een realistische kunst zijn, omdat realistische kunst een contradictio in terminus is.’

Geciteerd uit: De Syllabus, november 1961

 
Cover boek
Cover boek "de hele wereld is toneel. tekst beweging improvisatie" (Erik Vos, 2005)
 
Alleen in Erik Vos
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040