5 | 9 | 1913 - 22 | 8 | 2010
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Conny Stuart

Over stoppen

Het één na beste besluit
“Het beste besluit in mijn leven is geweest om aan het toneel te gaan. En het één na beste was om ermee op te houden. Ik heb altijd zeker geweten dat het beter was om zelf te stoppen dan om door de omstandigheden gedwongen te worden. Ook wilde ik nog intact zijn als ik zou ophouden met werken. Alleen, ik heb heel lang niet geweten wat het juiste moment was om te stoppen. Steeds dacht ik dat de allerbeste musical nog zou komen en dat dit een geschikte finale zou zijn. Maar na En nu naar bed is die beste musical voor mij eigenlijk altijd uitgebleven. Toen heb ik maar besloten om onopgemerkt te verdwijnen. Het goede moment daarvoor diende zich aan in 1988. Na het interview met Maartje van Weegen dacht ik: “Iedereen is met vakantie, misschien kan ik nu verdwijnen zonder dat het opvalt.” De beslissing om voorgoed te stoppen is langzamerhand gerijpt. Als je op het toneel staat, heb je niet in de gaten wat je werkelijke leeftijd is. Je voelt je altijd jonger. Dat is ook de reden dat ik het tot mijn vierenzeventigste heb uitgehouden.”

Geciteerd uit: Uitverkoren. De carrière van Conny Stuart, Paul Blom (2002, Theater Instituut)
 
Foto: Paul Huf. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto: Paul Huf. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Conny Stuart
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020