5 | 9 | 1913 - 22 | 8 | 2010
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Conny Stuart

Over de samenwerking met Wim Sonneveld

Verschrikkelijke lachstuipen en een extra stimulans
“We hebben soms zo verschrikkelijke lachstuipen op toneel. Wim en ik zijn daar erg vatbaar voor - er moet maar iets vallen achter ons en we gieren. Ik heb een keer zenuwtabletten moeten nemen, omdat ik niet zonder lachen op kon komen - als Groningse met een malle kuif. Maar ik geloof dat dit allemaal voortvloeit uit iets heel goeds, namelijk dat we met elkaar zo’n plezier hebben op toneel. En dat is juist een van de charmes van ons cabaret, vind ik. Het komt natuurlijk vooral door Wim - ik werk sinds 1943 met hem samen en ik vind het heerlijk. Hij zorgt ervoor dat de stemming in de troep zo plezierig is, hij is een vader voor allemaal, hij geeft iedereen een kans, hij luistert naar alle moeilijkheden… Zo’n familie-achtige sfeer is bij cabaret veel belangrijker voor welslagen dan bij het grote toneel.”

Geciteerd uit: De Telegraaf, 23 november 1957

“Mijn tijd bij Sonneveld was heel prettig. Ik heb voor zover ik weet nooit ruzie met hem gehad en ik hield veel van hem. Ik geloof ook, dat dit me tot betere prestaties bracht. Ik moet nu eenmaal bij mijn werk altijd het gevoel hebben dat ik voor iemand speel. Dat geeft me een extra simulans om zo goed mogelijk te spelen. En bij Wim Sonneveld was het zo, dat ik echt mijn best deed, omdat ik voor hem speelde en zoveel om hem gaf dat ik hem niet teleur wilde stellen.”

Geciteerd uit: De Telegraaf, 12 oktober 1965
 
Foto: Paul Huf. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto: Paul Huf. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Conny Stuart
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020