03 | 07 | 1942
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Alexandra Radius

Volgens Mr. J.R. Steinhauser

Over Alexandra Radius' betekenis voor het Dansersfonds '79
Mr. J.R. Steinhauser was in 1990 voorzitter van het Dansersfonds '79. In het begeleidende boekje van Alexandra Radius' afscheidsvoorstellingen op 17 en 20 juni 1990, zegt hij:

"Alexandra heeft altijd een voorname rol gespeeld tijdens de balletgala's die het fonds eens per twee jaar organiseert en waarvan de opbrengst wordt aangewend om de overige activiteiten van het fonds te kunnen financieren. Zij zit vanaf de oprichting in het bestuur en maakt sedert enige jaren deel uit van de jury die de jaarlijkse aanmoedigingsprijzen aan jong talent uitreikt. Haar belangrijkste bijdrage is misschien nog wel dat Alexandra op de haar bekende bescheiden wijze aangaf dat, en aan welke oud-dansers of danseressen financiële steun moest worden geboden."

Geciteerd uit: Alexandra Radius. Een afscheidsportret (programmaboekje 17 en 20 juni 1990)
 
Alexandra Radius. Foto: Jorge Fatauros.
Alexandra Radius. Foto: Jorge Fatauros.
 
Alleen in Alexandra Radius
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040