19|4|1850 - 18|4|1939
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Theo Mann Bouwmeester

Volgens anderen

Hieronder vindt u enige uitspraken van bewonderaars van de grote actrice.
 • Koning Willem III
  Koning Willem III zag Theo Mann-Bouwmeester bij haar eerste optreden in de Stadsschouwburg bij het gezelschap de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel.
 • Volgens Anna E. Zuikerberg
  Journaliste Anna E. Zuikerberg deed in 1916 de redactie van het boekje Mijn Jeugd- en Tooneelherinneringen van Theo Mann-Bouwmeester. Zij bewaart goede herinneringen aan de samenwerking.
 • Volgens Folkert Kramer
  Folkert Kramer was de schrijver van een serie monografieën over Nederlandse toneelspelers getiteld Menschen op het Tooneel.
 • Volgens Barbarossa
  Barbarossa (pseud. van Johan Christiaan (Kick) Schröder) was oud-voetballer en Amsterdams meest gevreesde journalist. In de Telegraaf schreef hij columns onder de naam Barbarossa. Over Theo Mann-Bouwmeester was hij lovend bij haar afscheid:
 • Volgens Henri Borel
  Schrijver en dichter Henri Borel schreef over Theo Mann-Bouwmeester:
 • Volgens Eduard Veterman
  Eduard Veterman was voor de oorlog een begenadigd auteur, decorontwerper en regisseur van het Rotterdamsch Hofstadtoneel. Bij de dood van Theo Mann-Bouwmeester schreef hij:
 
Foto: P.H. Kouw. Collectie Theater Instituut Nederland.
Foto: P.H. Kouw. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Theo Mann Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990