19|4|1850 - 18|4|1939
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Theo Mann Bouwmeester

Tournee Theo Mann-Bouwmeester

Na alle perikelen met de Koninklijke Vereeniging het Nederlandsch Tooneel achter zich te hebben gelaten, ondernam Theo Mann-Bouwmeester In de herfst van 1926 een afscheidstoernee door het land. "Ik moest mijn publiek vaarwel zeggen, nog eenmaal het middelpunt zijn, nog eenmaal die stampvolle zalen zien, het succes genieten, triomf behalen en dan, eerst dan, de rust."

Haar zoon Theo Frenkel Sr. organiseerde een klein gezelschap waarvan o.a. Nico de Jong, Rienk Brouwer en Theo's nichtje Wiesje Bouwmeester (dochter van Louis) deel uit maakten. De toernee leidde langs 64 plaatsen in Nederland en na afloop vonden in al die zalen feestelijke huldigingen plaats. In Den Haag benoemde minister Waszink van O.K. en W. haar namens de koningin tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De huldiging vond plaats in het Haagse Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Daarna vond nog op 6 oktober 1926 de allerlaatste voorstelling plaats in Amsterdam.

Afscheid in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag, 1926. Foto: Nederlandsch Fotobureau.
Afscheid in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen in Den Haag, 1926. Foto: Nederlandsch Fotobureau. Collectie Theater Instituut Nederland.

herfst 1926
Het kind van de liefde van Henry Bataille
Rol: Liane Orland
In 1926 werd Theo Mann-Bouwmeester door de gemeente Amsterdam een pensioen verleend van 3000 gulden per jaar. Kort daarna nam ze met een ad hoc samengesteld ensemble op grootste wijze afscheid met haar geliefkoosde rol van 'Liane Orland'.

Affiche afscheid 1926
Affiche ter gelegenheid van de afscheidsvoorstelling Het kind van de liefde van Theo Mann-Bouwmeester in 1926. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Theo Mann Bouwmeester
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990