14|4|1904 - 9|7|1974
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Sonia Gaskell

Ballet Recital

Marianne Hilarides en Jaap Flier in pas de deux uit De Notenkraker.
Marianne Hilarides en Jaap Flier in pas de deux uit De Notenkraker. Fotograaf onbekend, 1949. Privécollectie.
In 1948, na het overlijden van haar man Heini Bauchhenss, besloot Gaskell haar verdere leven uitsluitend aan de dans te wijden. Gaskell: ‘Pas na de dood van mijn man, toen mij niets anders was gebleven dan de dans om verwachtingen te koesteren, besloot ik al mijn krachten te wijden aan de vorming van een ballet in Nederland, een geweldige taak vol hinderlagen.’ Gaskell wilde met het gezelschap presteren en daarbij achtte zij de presentatie van ondergeschikt belang. Zo droegen de dansers zelfgemaakte tutu’s van gesteven verbandgaas en kroontjes van karton en werden de spitzen gekleurd met crêpepapier.

Ballet Recital ontstond uit lezingen over de geschiedenis van de dans, die door Sonia Gaskell zelf gegeven werden. Zij illustreerde de lezingen met voorbeelden uit de dansgeschiedenis die werden gedanst door haar leerlingen. Zes jaar lang overleefde Gaskell met Ballet Recital, met onderbrekingen van soms meer dan een jaar doordat het geld op was en bijna zonder een cent subsidie.

De dansgroep Ballet Recital was nog veel te klein en onervaren om grote klassieke balletten in volledige bezetting te dansen. Maar als illustratie bij de lezingen werden delen daarvan wel gedanst zoals een pas de deux of pas de trois uit Het Zwanenmeer, een wals of mazurka uit Les Sylphides of een pas de deux uit de Notenkraker. Jaap Flier en Marianne Hilarides waren de sterren van Ballet Recital.

Op initiatief van impresario Ernst Krauss ging Ballet Recital diverse malen met redelijk succes op tournee naar Duitsland en Zwitserland. De dansers, voor wie de tournee een enorme belevenis was, maakten kiekjes van elkaar. Voor velen van hen was het de eerste keer dat ze in het buitenland kwamen.

In 1954 zou het gezelschap opgaan in het nieuw opgerichtte Nederlands Ballet, met Sonia Gaskell als artistiek leider. Hieronder vindt u enige voorstellingen die onder het artistiek leiderschap van Sonia Gaskell door Ballet Recital werden uitgevoerd.

De solisten van Ballet Recital.
De solisten van Ballet Recital: V.l.n.r. Maria Huisman, Jaap Flier, Marianne Hilarides, Conrad van de Weetering, Willy de la Bije. Vooraan: Louki van Oven. Fotograaf onbekend, 1950. Privécollectie.

 
Rudi van Dantzig en Marianne Hilarides bij Ballet Recital. Foto H. Duyfjes, z.j. Privécollectie.
Rudi van Dantzig en Marianne Hilarides bij Ballet Recital. Foto H. Duyfjes, z.j. Privécollectie.
 
Alleen in Sonia Gaskell
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020