04|08|1933 - 19|01|2012
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Rudi van Dantzig

Choreografieën

Repetitie Nederlands Ballet Tijdens een repetitie bij Het Nederlands Ballet, ca. 1960. Fotograaf: D.G. Lanting. Collectie Theater Instituut Nederland. Zijn eerste choreografie maakte Rudi van Dantzig in 1955 voor Ballet Recital van Sonia Gaskell, het gezelschap waaraan hij zelf ook als danser verbonden was. Met Gaskell verhuisde hij naar het Nederlands Ballet waar hij eerste solist werd, maar ook als choreograaf werkzaam was.In 1959 stapte hij over naar het nieuw opgerichtte Nederlands Dans Theater en dat eigenlijk een afscheiding was van Gaskell's gezelschap. Van Dantzig maakte er zijn lyrische muziekballet Giovinezza, maar had het er om organisatorische redenen niet erg naar zijn zin. Na een jaar vroeg Gaskell hem terug en hoewel ze geen geld had om hem fatsoenlijk te betalen, verleidde ze hem met het aanbod om in ruil voor zijn werk lessen te volgen bij de beroemde pedagoog Abderachman Koemoesnikov uit Leningrad. Van Dantzig accepteerde en ging als choreograaf aan de slag bij het inmiddels Nederlands Ballet genoemde gezelschap van Sonia Gaskell.

Groepsfoto
Groepsfoto met Sonia Gaskell (midden voor) en Rudi van Dantzig (links achter). Fotograaf: Maria Austria/MAI. Collectie Theater Instituut Nederland.
In 1961 ging Het Nederlands Ballet samen met het Amsterdamse Ballet van Mascha ter Weeme en werd tot Het Nationale Ballet gedoopt. Van Dantzig werd één van de huischoreografen en vormde vanaf het seizoen 1965/66 samen met Gaskell en collega-choreograaf Robert Kaesen de artistieke leiding. Twee seizoenen later nam Gaskell afscheid en vanaf 1971 was Van Dantzig de enige artistiek leider van Het Nationale Ballet. Hij zou dat blijven tot 1991. Hoewel hij in dat jaar afscheid nam als artistiek leider bleef hij als choreograaf nog wel aan het gezelschap verbonden.

In totaal maakte Van Dantzig ruim vijftig balletten, grotendeels voor Het Nationale Ballet, maar zijn choreografieën stonden en staan nog steeds ook op het repertoire van vele buitenlandse gezelschappen. Hieronder een overzicht van de balletten die hij in Nederland maakte.

 
Dansers van Het Nationale Ballet in Ogenblikken. Foto Siegfried Regeling. Collectie Theater Instituut Nederland.
Dansers van Het Nationale Ballet in Ogenblikken. Foto Siegfried Regeling. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Rudi van Dantzig
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030