29|5|1938 - 5|9|2008
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Ritsaert ten Cate

Eerbetoon

Ritsaert ten Cate, ca. 1990.
Ritsaert ten Cate, ca. 1990 Foto: Friedemann Simon, Hamburg. Collectie Theater Instituut Nederland.
Wie Mickery zei, zei Ritsaert ten Cate, en wie Ritsaert ten Cate zei, zei Mickery. Hetzelfde geldt voor DasArts, de instellingen zijn onlosmakelijk aan hem verbonden. Hij was de oprichter en bedenker en bezield leider tegelijk. Natuurlijk werkte hij samen met zeer gewaardeerde collega's, maar zonder enige terughoudendheid kan gezegd worden dat zonder Ritsaert ten Cate Mickery en DasArts niet hadden bestaan.

Waardering en bewondering zijn Ten Cate altijd in ruime mate ten deel gevallen. Voor zijn visie, zijn kennis, zijn passie en engagement, zijn vermogen tot het stimuleren van anderen, zijn reflectie op de plaats van het theater in de maatschappij, voor zijn hands-on mentaliteit, voor zijn prettige manier van omgaan met mensen en zelfs voor de verwarring die hij zaaide. Collega's uit binnen- en buitenland, beleidsmakers, studenten en natuurlijk vrienden en familie: iedereen werkte graag met en voor hem, maakte gebruik van zijn kennis, leerde van hem en verkeerde graag in zijn nabijheid.

Met Mickery bracht hij experimenteel en ervaringstheater en de internationale avant garde naar ons land. Zijn aandacht voor internationalisering, zijn experimenten met de rol van het publiek en het gebruik van nieuwe media en technieken zijn elementen die in het hedendaagse theater nog steeds of opnieuw een belangrijke rol spelen. En in de theateropleiding DasArts heeft hij zijn passie, kennis, kunde en visie aan jonge theatermakers en kunstenaars door kunnen geven.

Ten Cate was bestuurslid / adviseur bij de volgende instellingen:

Holland Festival
Museum Boymans van Beuningen Rotterdam
Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Toneelgroep Amsterdam
Welfare State International
Stichting Culturele Uitwisseling Nederland-V.S.
Founding Member IETM

In de loop van zijn carrière heeft hij de volgende prijzen / onderscheidingen / beurzen mogen ontvangen:

Staalkaart Prize, VARA Radio Cultural programs
National Theatre Critics Prize
National Theatre Critics Prize (met Steve Austen)
EEC Culture Prize (Eervolle vermelding)
Sandberg Prize, Amsterdam
Sphinx Prize, Maastricht
Bannink Cock Medal, Amsterdam
Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nasau)
Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving, Bouwkunst (Beurs voor PS1/MoMA International Visiting Artists Studio Program in New York)
Rijksakademie voor Beeldende Kunsten, Amsterdam (Beurs als Participant)

Bron: website TouchTime.nl

 
Ritsaert ten Cate, 1985. Foto: Tony Thijs. Collectie Theater Instituut Nederland.
Ritsaert ten Cate, 1985. Foto: Tony Thijs. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Ritsaert ten Cate
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050