27|4|1921 - 13|11|2014
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Feike Boschma

Volgens Eliane Attinger

Vernieuwer pur sang

Eliane Attinger is artistiek leider van Feikes Huis, een productiehuis voor poppen- en objecttheater. Op de vraag waarom ze Feike Boschma heeft gevraagd of ze zijn naam mocht gebruiken voor het productiehuis, antwoordde Eliane Attinger de redactie:

"

Feike Boschma is een kunstenaar. Het poppenspel is zijn handwerk. Zijn hele carrière blijft hij zich afvragen wat de essentie van het poppenspel is. Hij schrijft er ook over en is zeer geïnteresseerd in (poppen)theatertheorieën en -wetmatigheden. Dat is uitzonderlijk, net zoals zijn open houding, zijn nieuwsgierigheid ten opzichte van andere kunstdisciplines en kunstenaars uit binnen- en buitenland.
 Zijn poppen zijn prachtig, het zijn kunstwerkjes op zich die - rafelig en vrij abstract - altijd een essentie weergeven. Door deze poppen met goed getimede en exact uitgevoerde, simpele bewegingen te manipuleren, ontstaat een perfecte illusie van leven. 
"Het gaat om de beweging!" is dan ook een gevleugelde uitspraak van hem. 
Feike Boschma is een vernieuwer pur sang en voor veel poppenspelers en andere theatermakers nog steeds een bron van inspiratie."

 
Publiciteitsfoto van de voorstelling ‘Feike’. Foto: Emilio Brizzi, Tet Lagemaat. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Publiciteitsfoto van de voorstelling ‘Feike’. Foto: Emilio Brizzi, Tet Lagemaat. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Feike Boschma
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030