27|4|1921 - 13|11|2014
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Feike Boschma

Een natuurlijke beweging

Bewegen zoals de vloedlijn

'Zoals de vloedlijn beweegt langs het strand, zo wil ik ook mijn materiaal in beweging brengen', vertelt Boschma in de camera. 'Ik zoek naar een cadans en motoriek die past bij de natuurlijke beweging van het materiaal. Door de beweging moet de toeschouwer begrijpen wat zich in het leven van die pop af speelt. Die beweging is de essentie, zonder de beweging is er niets.

Geciteerd uit: Als een vloedlijn, documentaire van Leonard Retel Helmrich (Scarabee Films, 2001)

 
Foto gemaakt voor het boek ‘Flamingo’s aan de bar’. Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto gemaakt voor het boek ‘Flamingo’s aan de bar’. Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Feike Boschma
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030