27|4|1921 - 13|11|2014
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Feike Boschma

Dood en leven

Hoe simpeler de pop, hoe interessanter

,,lk ben een manipulator die het publiek laat zien hoe je leven kunt brengen in dode dingen en hoe dat leven er ook weer is uit te halen. Het verrast mij telkens opnieuw dat je met zo'n primitief hulpmiddel die illusie kunt wekken. Ik heb gemerkt dat de pop interessanter wordt naarmate de uitvoering simpeler is. Hoe realistischer de pop, hoe minder men hoeft te fantaseren en hoe minder emoties het oproept. Met een eenvoudige lap en een stok is veel meer te bereiken. Om die reden gebruik ik ook zo min mogelijk tekst."

Geciteerd uit: NRC, 20 november 1990

"Ik kan de mensen laten geloven in de poppen-illusie. En dan houd ik ervan om de draadjes te laten zakken, om die lap neer te leggen en de mensen te laten zien: dit is helemaal niks. Die overgang van leven naar dood en weer terug is het grootste en waarschijnlijk ook enige echte drama dat ik met mijn marionetten kan spelen."

Geciteerd uit: De Gooi en Eemlander, 4 april 1991

 
Foto gemaakt voor het boek ‘Flamingo’s aan de bar’. Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto gemaakt voor het boek ‘Flamingo’s aan de bar’. Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Feike Boschma
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030