27|4|1921 - 13|11|2014
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Feike Boschma

Work in progress

2011

Een creatief proces was toch altijd gebonden aan een tijdslimiet. Er werd gewoonlijk naar een bepaalde datum toegewerkt. Dat was geen bezwaar voor het resultaat, in tegendeel, het werkte vaak stimulerend. Nu is de noodzaak vervallen en kan men zich naar hartenlust overgeven aan het werkproces zelf. In mijn geval aan de onderlinge spanning van de kleuren en de aard van het materiaal. De dramatische voorwaarde kan men achterwege laten. Er kan een abstract spel ontstaan dat geen begin en geen einde hoeft te hebben. Dat wil niet zeggen dat het bewegingloos moet zijn, in tegendeel, het kan bewegen rond een stilstand en samen met het kleurenspel ontleent het daaraan zijn spanning. Het is een proces dat uit zichzelf ontstaat. Men moet het niet te veel willen beïnvloeden. Het resultaat is grotendeels afhankelijk van het toeval.

Daarnaast ontstaat een overweging van heel andere aard. Het bestaande materiaal, de marionetten die eens gemaakt zijn voor een bepaald project, hebben hun functie verloren en staren nu bij wijze van spreken in een lege ruimte. Het zou interessant zijn hen samen te voegen tot een nieuw geheel, vergetend waarvoor zij gediend hebben. Een soort herwaardering die dan het best door middel van een film gestalte gegeven kan worden als een samenspel in een nieuwe context. Er zou dan een scenario geschreven moeten worden van ongeveer twintig minuten. In die vorm zouden de marionetten een langere levensduur toebedeeld krijgen. Los daarvan zou het materiaal bewaard kunnen worden en in combinatie met de film een extra spanning opleveren.

Aan de uitwerking van dit idee ben ik inmiddels begonnen.

Feike Boschma, april 2011

 
Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Feike Boschma
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030