27|4|1921 - 13|11|2014
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Feike Boschma

Televisie en film

Still uit 'De avonturen van het aapje Joeki', 1957 NCRV.
Still uit 'De avonturen van het aapje Joeki', 1957 NCRV.
Televisie is nooit Feike Boschma's favoriete medium geweest, evenmin als kindervoorstellingen dat waren. De combinatie, televisieprogramma's voor kinderen, ervoer hij dan ook in de eerste plaats als werk, zonder dat het hem vanuit artistiek oogpunt verder bracht. Het poëtische van zijn voorstellingen, meestal zonder gesproken woord, bleek maar weinig kinderen aan te spreken. Zij hadden toch het liefst een sprookje met een verteller, geïllustreerd met poppen.

In de beginjaren van de televisie was hij weliswaar enthousiast toen hij door een regisseur van de NCRV werd gevraagd om mee te werken aan een poppenserie voor kinderen. Het medium was nieuw en kleinschalig, het was spannend om mee aan de slag te gaan en te zien of hij ook voor kinderen een artistiek interessant programma kon maken. Helaas bleek al snel dat er geen tijd was voor experimenten, alles moest snel, het ging erom zoveel mogelijk kijkers aan de buis te kluisteren. Boschma ervoer de prioriteit van kwantiteit boven kwaliteit als een gemiste kans voor de televisie. Prettig was wel dat het brood op de plank bracht en de collega's gezellig waren. Bovendien vond het kinderpubliek het allemaal prachtig, getuige de vele brieven die de omroep ontving.

Hieronder een overzicht van de kinderseries waarvoor Boschma de poppen ontwierp, maakte en/of bespeelde, in de vroege series samen met zijn latere echtgenote Ans Wierda. Het lijstje is aangevuld met twee (registraties van) poppenprogramma's voor volwassenen en enkele reportages over Boschma zelf.

 
Foto uit ‘A romance in many dimensions’. Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto uit ‘A romance in many dimensions’. Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Feike Boschma
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030