27|4|1921 - 13|11|2014
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Feike Boschma

Repertoire

Verzamelboekje mevrouw Boschma.
Verzamelboekje mevrouw Boschma.
Kort na de bevrijding in mei 1945 ging Feike Boschma's carrière als professioneel poppenspeler van start. In eerste instantie voorzichtig, maar al snel kreeg hij voet aan de grond en durfde hij zichzelf ook vol overtuiging poppenspeler te noemen. Helaas zijn lang niet alle gegevens bewaard gebleven over de voorstellingen die  Boschma heeft gemaakt of waaraan hij zijn medewerking verleende. Op basis van zijn geheugen, zijn privé-archief en het archief van het Theater Instituut Nederland is gepoogd een zo volledige mogelijke lijst samen te stellen. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht.

Ook treft u op deze pagina een beknopt overzicht aan van de televisieprogramma's waaraan Boschma zijn medewerkering verleende, evenals een overzicht van de artikelen en boeken die hij zelf schreef. Helemaal onderaan vindt u een kleine greep uit de artikelen en recensies die mevrouw Boschma over haar zoon in een klein boekje verzamelde.

 • 1945 - 1956
  Feike Boschma's debuut als professioneel poppenspeler kort na de bevrijding in Friese café's en verenigingsgebouwen.  
 • 1960 - 1970
  De eerste voorstellingen met Rob van Houten / Funhouse en Willy Brill.  
 • 1971 - 1980
  Grote successen met Funhouse.  
 • 1981 - 1990
  Opgenomen in het programma van het Holland Festival 1981 en samenwerking met 'de Grieken'.  
 • 1991 - 2000
  Veel eigen programma's van de Stichting Feike Boschma.  
 • na 2000
  Voorstellingen en projecten van 2000 tot heden.  
 • Televisie en film
  Medewerking aan grote kinderseries in de beginjaren van de televisie.  
 • Boeken en artikelen
  Theoretische onderbouwing.  
 • Boekje van moeder Boschma
  Visuele greep uit de artikelen en recensies over haar zoon die mevrouw Boschma verzamelde.  
 
Foto uit ‘A romance in many dimensions’. Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto uit ‘A romance in many dimensions’. Foto: Emilio Brizzi. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Feike Boschma
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030