30 | 8 | 1934
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Eric Schneider

Adieu Angèle

26 juni 1960

Adieu Angèle
Omroep: KRO
Scenario: Eric Schneider
Regie: Wim Bary
Rol: blinde Remi
Met: Willy Frenken, Dolf de Vries, Kees Coolen, Marja Habraken, Edmond Classen

TV-spel (eenakter) met de geslaagden van de Toneelschool in Maastricht, door Eric Schneider geschreven in opdracht van de KRO. Zelf speelde hij ook mee. Volgens Schneider zelf is het 'een spel voor jonge mensen', zoals hij vertelde aan een journalist van De Telegraaf (24 mei 1960).

Het Nieuwsblad van het Noorden (27-6-1960) schreef naar aanleiding van de televisieuitzending: "Adieu Angèle was een ietwat eigenaardig niet volgroeid tv-spel van de pas afgestudeerde Eric Schneider. Het spel van de jonge afgestudeerde groep uit Maastricht was zeker verdienstelijk. Met name Kees Coolen en Willy Franken (nog tweede klasser) hadden goede momenten. De achtervolging en vechtpartij die in het stuk voorkwamen, tussen een boeren- en een stadsjongen werkten op de lachspieren, wat niet de bedoeling kan zijn geweest."

De Leewarder Courant schreef diezelfde dag: "De KRO liet gisteravond de eindexaminandi van de Toneelacademie Maastricht het door een der afgestudeerde leerlingen, Eric Schneider, geschreven televisiespel Adieu Angèle op het scherm brengen. Dit wat vage, suggererende en wat poëtisch gestemde stuk kreeg vooral dankzij de knappe regie van Wim Bary een zeer aanvaardbare vertolking. Overigens vereiste dit spel geen bijzondere tonelistische krachttoeren zodat geen der jeugdige medespelenden boven zijn macht behoefde te grijpen. Maar bij het broedergevecht in de stal bleek wel dat het uitspreken van filosofisch getinte passages de jongelui vooralsnog beter ligt dan het tot uitdrukking brengen van dramatische aktie."

 
Affiche 'Theodoor, een total loss', 1970. Ontwerp: Frank Raven. Privécollectie.
Affiche 'Theodoor, een total loss', 1970. Ontwerp: Frank Raven. Privécollectie.
 
Alleen in Eric Schneider
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050