5 | 9 | 1913 - 22 | 8 | 2010
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Conny Stuart

Volgens John de Crane

Woedend met een perfecte timing
Heerlijk duurt het langst
Conny Stuart in Heerlijk duurt het langst. Foto: Maria Austria/MAI. Collectie: Theater Instituut Nederland.
“Als Conny op het toneel echt kwaad wordt, heeft ze ook een perfecte timing. Tijdens een van de voorstellingen in Veendam van Heerlijk duurt het langst, kregen twee acteurs op een dramatisch hoogtepunt in de musical een lachbui. Hierdoor ontstond er ook onder het ballet een schmierestemming. In een musical is zoiets funest want de hele sfeer en spanning kunnen erdoor kapot gaan. Conny was daar woedend over, maar liet niets merken. Pas tijdens het slotapplaus barstte ze los. En dat ging ook met een perfectie. Was het doek open, dan stond ze met een brede smile naar het publiek en was het dicht dan kafferde ze haar medespelers uit: Ga terug naar de kantoorkrukken waar jullie horen. Schmieren is ook een kunst!”

Geciteerd uit: Conny Stuart: een theaterleven, Joop Bromet (1975, A.W. Bruna & Zoon
 
Foto: Fotostudio Lemaire. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto: Fotostudio Lemaire. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Conny Stuart
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020