5 | 9 | 1913 - 22 | 8 | 2010
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Conny Stuart

Volgens Wim Ibo

Uiterst consciëntieus
Portret Wim Ibo
Portret Wim Ibo.
Wim Ibo – schrijver van de ‘cabaretbijbel’ En nu de moraal – stelde eind jaren ’40 het VARA-radioprogramma Triangel samen, waarin Conny nieuwe Franse chansons zong.

“Conny stil in een hoekje, uiterst consciëntieus bezig met haar tekst, bedeesd kuchend en bevreesd dat haar zingen nog niet perfect is zo vroeg op de ochtend, is een beeld wat me nog uit die Triangel-tijd bij is gebleven. En eigenlijk is die herinnering karakteristiek voor haar totale carrière. Al vanaf het moment dat ze met Franse chansons begon, wilde ze het beste brengen. Voor het publiek, maar zeker ook voor zichzelf. En daarbij is ze altijd bereid geweest haar eigen grenzen te verkennen en bewust op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden.”

Geciteerd uit: Conny Stuart: een theaterleven, Joop Bromet (1975, A.W. Bruna & Zoon)
 
Foto: Fotostudio Lemaire. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto: Fotostudio Lemaire. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Conny Stuart
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020