5 | 9 | 1913 - 22 | 8 | 2010
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Conny Stuart

Volgens zoon Michel

Een bolwerk tegen de buitenwereld
“Als ze eens per twee weken een avond thuis was, dan was het feest. Dan kwamen er de heerlijkste dingen op tafel. Wild of zo. Ik dekte de tafel op z’n mooist en Raymond trok een dure fles wijn open. Met z’n drieën vormden wij samen een bolwerk tegen de buitenwereld. Dat heeft mijn moeder ook heel sterk zo ervaren. Vijftien jaar lang gebeurde er niets van belang wat niet eerst uitvoerig met zijn drieën was besproken. Reizen, vakanties, werk, alles werd doorgenomen.”

Geciteerd uit: Uitverkoren. De carrière van Conny Stuart, Paul Blom (2002, Theater Instituut)
 
Foto: Fotostudio Lemaire. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto: Fotostudio Lemaire. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Conny Stuart
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020