5 | 9 | 1913 - 22 | 8 | 2010
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Conny Stuart

Volgens zoon Raymond

Ander privé-gezicht dan publiek gezicht
“Mijn moeder maakte altijd scherp onderscheid tussen werk en privé-leven. Met beide is door haar steeds zorgvuldig omgesprongen. Het privé-leven werd zonder meer afgeschermd. Werk werd voor haar bepaald door wat zij als publiek optreden beschouwde. Niet alleen het optreden in het theater, maar ook het geven van interviews, of gewoon het lopen op straat. Zij was, en is, zich zeer bewust van het theatrale aspect van het leven, dat dan ook steeds zorgvuldig dient te worden geregisseerd. Haar privé-gezicht is bepaald niet identiek aan haar publieke gezicht.”

Geciteerd uit: Uitverkoren. De carrière van Conny Stuart, Paul Blom (2002, Theater Instituut)
 
Foto: Fotostudio Lemaire. Collectie: Theater Instituut Nederland.
Foto: Fotostudio Lemaire. Collectie: Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Conny Stuart
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020