03 | 07 | 1942
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Alexandra Radius

Volgens Ine Rietstap

Over Han en Lex en het hebben van geluk

Han Ebbelaar, Alexandra Radius in Twilight, 1972. Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.
In het begeleidende boekje van Alexandra Radius' afscheidsvoorstellingen op 17 en 20 juni 1990, zegt Ine Rietstap:

"Lex had dit alles nooit bereikt en kunnen doen als ze niet het geluk had gehad Han aan haar zijde te hebben, als levenspartner en 29 jaar als partner in het vak. Ze vormden een koppel dat elkaar perfect aanvulde. Hun gelijkgestemde visie op dans en de daaraan verbonden vakmatigheid, hun energie en dadendrang waren een muurvaste basis. Hun verschil in temperament en geaardheid werkte voor beide inspirerend en ontwikkeld de positieve kanten van hun persoonlijkheid. Lex heeft veel 'geluk' gehad. Van nature kreeg ze veel, zo niet alles mee wat een klassieke loopbaan mogelijk maakte, ze vond een perfecte partner, ze werkte jarenlang intensief samen met een begenadigd choreograaf, ernstige blessures zijn haar bespaard gebleven. Ze heeft dat 'geluk' nooit vanzelfsprekend aanvaard, ze heeft hard, zeer hard gewerkt om dat geluk waardig te zijn en ze heeft daar in hoge mate haar verstand bij gebruikt. Dat verstand heeft haar ook tot het wijze besluit gebracht uit eigen beweging haar carrière te beëindigen op een moment dat daar allerminst redenen toe waren. Dit afscheidsprogramma is daar een overduidelijk bewijs van. Alexandra Radius, je was in alle opzichten uniek!

Geciteerd uit: Alexandra Radius. Een afscheidsportret (programmaboekje 17 en 20 juni 1990)
 
Alexandra Radius. Foto: Jorge Fatauros.
Alexandra Radius. Foto: Jorge Fatauros.
 
Alleen in Alexandra Radius
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040