5|01|1889 - 25|10|1971
Een leven lang theater Theaterencyclopedie Albert van Dalsum

D.16.M.M.

Zomer 1928

D.16.M.M. van M. Franken
Gezelschap: Delftsch Studenten Corps (ter gelegenheid van het tachtigjarig bestaan)
Regie: Albert van Dalsum en Abraham van der Vies

De afkorting D.16.M.M. staat voor Delft 16e lustrum Mens Machine. 

D 16mm
Fotograaf onbekend. Collectie Theater Instituut Nederland.

 
Albert van Dalsum, 1950. Foto: Ralph Prins. Collectie Theater Instituut Nederland.
Albert van Dalsum, 1950. Foto: Ralph Prins. Collectie Theater Instituut Nederland.
 
Alleen in Albert van Dalsum
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000